ทัวร์สิงค์โปร ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ วัดพระเขี้ยวแก้ว 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่ 4-6 คน พักโรงแรม 3 ดาว ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Photo 576_1
 • Photo 576_2
 • Photo 576_3
 • Photo 576_4
 • Photo 576_5
 • Photo 576_6
 • Photo 576_7
 • Photo 576_8
ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* เมอร์ไลอ้อน  หรือสิงโตเงือกสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
* โรงละครเอสพลานาด  ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์
* MARINA BAY SAND  ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์
* มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน  ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหรา เป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ
* GARDEN BY THE BAY   ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
* เกาะเซ็นโตซ่า  อาณาจักรความบันเทิงระดับโลกให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียว
* วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว  เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาติและพระเขี้ยวแก้ว
* ถนนออชาร์ด (Orchard Road)  แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของสิงคโปร์ ศูนย์รวมของร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ

3 วัน/2 คืน 11,250 บาท

ตารางเทียบราคา

จำนวนผู้เดินทาง / พักโรงแรม Aqueen Lavender or Cherry Loft or Value Thomson 3*ราคา : คน
เดินทาง 4 - 5 คน 14,300.-
เดินทาง 6 - 7 คน 12,990.-
เดินทาง 8 - 9 คน 12,200.-
เดินทาง 10 - 11 คน 11,250.-
เดินทาง 12 - 13 คน 11,000
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900.-
หมายเหตุ..ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวันเดินทาง ว่าทางสิงคโปร์มมี Surcharge หรือเปล่า การเดินทางกรุ๊ปส่วนตัวต่ำกว่า 15 คน ไกด์ที่ให้บริการจะเป็นภาษาอังกฤษ และขับรถด้วย
หากลูกค้าต้องการบริกาเพิ่ม..
1. นั่งกระเช้าเข้า ยูนิเวอร์แซล เพิ่ม SGD 25 / คน
2. ชม Song of the Sea เพิ่ม SGD 10 / คน
3. นั่ง Singapore Flyer เพิ่ม SGD 35 / คน
 
ประมาณการราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ราคา : คน
1. สายการบิน แอร์เอเซีย ประมาณ ขึ้นไป 6,500.-
2. สายการบิน JET STAR AIRLINE ประมาณ ขึ้นไป 4,500.-
หมายเหตุ . ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจอง และวันเดินทาง  
ชื่อ-สกุล:*
E-mail:*
โทรศัพท์:*
จำนวนวัน:   วัน
วันที่เดินทาง:
รายละเอียด:
รหัส :*
  

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – City Tours -เมอร์ไลอ้อน –Marina Bay Sand
ช่วงเช้า 00.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน.... โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
00.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน....... เที่ยวบินที่ .............
00.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่าน ) ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ไม่ไกลจากไทย สถานที่รวบรวมกลิ่นไอของความเป็น “อินเตอร์” และความอบอุ่นในแบบของชาวเอเชียเข้าไว้ด้วยกัน “ประเทศสิงคโปร์” ตั้งอยู่ส่วนปลายของคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยนอกชายฝั่งอีก 57 เกาะ มีพื้นที่รวม 640 ตารางกิโลเมตร ประชากรราว 3.5 ล้านคน ส่วนมากมีเชื้อสายจีน นอกนั้นคือ มาเลย์ อินเดีย หลังจากผ่านขั้นตอนของพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ช
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลออนพาร์ค (Merlion Park ) ชม เมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชม โรงละครเอสพลานาด ที่มีลักษณะการก่อสร้างเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีกมากมายที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมากของสิงคโปร์
นำท่านเดินทางสู่ MARINA BAY SAND ศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ มารีน่า เบย์ แซนด์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่ง ตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีก และภัตตาคารมาก มายสำหรับนัก ช้อปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier ฯลฯ
นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ ซุปเปอร์ทรี (Supertree) ต้นไม้จำลองขนาดยักษ์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลกใน Garden By The Bay ที่จำลองจากต้นจริง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านล่องเรือชมความงามริมแม่น้ำสิงคโปร์ด้วย เรือBUMBOAT ชมแสงสีตื่นตา ขึ้นที่ท่าเรือ Clarke Quay ศูนย์รวมสถานที่กินดื่มของชาวสิงคโปร
นำท่านเข้าสู่ ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ยูนิเวอร์แซล
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3
08.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลกให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณ และครอบครัว จะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่....!!!! ที่โลกยังต้องตะลึง !!!! เปิดฉากความสนุกกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร โดยจำลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์ หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ตี้, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้
โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับ โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ 
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า 
เที่ยง ***เพื่อความสนุกสนานในการเล่นเครื่องเล่นของท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ยูนิเวิร์ดแซล***
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ IBISS NOVENA HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สามไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว– ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เดินทางสู่ วัดและพิพิธภัณฑ์พระเขี้ยวแก้ว เพื่อ สักการะพระบรมสารีริกธาติและพระเขี้ยวแก้ว วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจากทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในพิพิธภัณฑ์ 
จากนั้นนำท่าน แวะซื้อหมูแผ่นสิงคโปร์ อันเลื่องเป็นของฝาก
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้า บนถนนออชาร์ด (Orchard Road) แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของสิงคโปร์ (โดยจอดรถหลังห้างION ห้างใหม่ใจกลางถนนออชาร์ด) ศูนย์รวมของร้านค้า ห้างสรรพสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง และสินค้าแฟชั่น ล่าสุดจากยุโรปและอเมริกา ไม่เว้นแม้แต่ของเด็กเล่น ในร้านใหญ่ยักษ์ย่าน Toy R Us อิสระช้อปปิ้งที่ห้องสรรพสินค้ามีชื่อของญี่ปุ่น อาทิ เยาฮัน โซโก้ ไดมารู อิเซตัน โตคิว หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าเครื่องกีฬายี่ห้อดัง คุณภาพดี ทั้งจากยุโรปและอเมริกา มีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ และไม่ว่าคุณจะเข้าร้านไหนก็มีสินค้ายี่ห้อดังๆ ใหม่ล่าสุดรอคุณอยู่ในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านถ่ายรูป ร้านเครื่องกีฬา ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ ท่านจะพบกับเครื่องเสียง กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากศูนย์อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น
ค่ำ 00.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชางจี
00.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.................
00.00 น. เดินถึงสนามบิน.......... กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
[เงื่อนไข]
 • [รายละเอียด]
ราคาทัวร์รวม
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ( 2 คน / ห้อง )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ตลอดทริป 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นๆ
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ คณะทัวร์เดินทางอย่างน้อย 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ มีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

 
ความคิดเห็น:*
ชื่อ :*
E-mail :
รหัส :*