แพ็คเกจทัวร์สีชัง 2 วัน 1 คืน พักที่ สีชังสบาย สบาย รีสอร์ท กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

 • Photo 404_1
 • Photo 404_2
 • Photo 404_3
 • Photo 404_4
 • Photo 404_5
 • Photo 404_6
 • Photo 404_7
 • Photo 404_8
 • Photo 404_9
 • Photo 404_10

ไฮไลท์ทริป

 • ประชุมสัมมนา กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร
 • ดำน้ำตื้น บาบาบ่าโบ๊ต ที่หาดถ้ำพัง
 • ปาร์ตี้ คาราโอเกะ
 • สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่
 • ชมช่องเขาขาด
 • พระจุฑาฑุชราชฐาน

รายละเอียด

ราคาพิเศษ 2 วัน/1 คืน เริ่ม 2,150 บาท

ตารางเทียบราคา

แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืนราคา : คน
เดินทางตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป 2,150.-
   

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ ( หรือภูมิลำเนา ) - ศรีราชา - เกาะสีชัง ( - / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )
ช่วงเช้า 08.00 น. พนกันที่จุดนัดพบ เมือพร้อมแล้วออกเดินทางสู่ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
10.00 น. เดินทางแบบสบายๆถึงท่าเรือเกาะลอย อ. ศรีราชา เพื่อลงเรือโดยสารเที่ยว
10.45 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะสีชัง เดินทางต่อโดยรถเพื่อเข้าเช็คอินที่พัก รีสอร์ท.. 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท
ช่วงบ่าย 13.00 น. หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่หาดถ้ำพัง เพื่อดำน้ำตื้นชมปะการัง เล่นน้ำพร้อมเตียงชายหาด พายเรือคายัค 
16.30 น. เดินทางกลับยังที่พัก อิสระตามอัธยาศัย 
ค่ำ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่รีสอร์ท พร้อมอาหารปิ้งย่าง ( ที่ลูกค้าสั่งพิเศษหรือนำมาเอง ) และ คาราโอเกะ
วันที่สองรีสอร์ท - ชมสถานที่ท่องเที่ยว - ศรีราชา - กลับภูมิลำเนา ( อาหารเช้า / - / - )
ช่วลเช้า 07.30 น. ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
.09.00 น. หลังอาหารนำชมพระจุฑาธุชราชฐาน ( วังเก่า ร. 5 ) ซึ่งจะใช้เวลาในการชมรอบๆสถานที่ประมาณ 1 ชั่วโมง.
10.30 น. เดินทางต่อยังศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ช่วงนี้ท่านจะได้ทำบุญ และออกกำลังกายเดินขึ้นเขา ไหว้เจ้าพ่อในถ้ำพร้อมทั้งชมวิว
11.30 น. เดินทางต่อชมวิวความสวยงามของช่องเขาขาด พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เที่ยง อิสระรับประทานาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13.00 น. หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับสู่ศรีราชา ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที...
เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ภาพ
ราคานี้รวม
 • ค่าเรือไป-กลับ ศรีราชา - เกาะสีชัง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ( พัก 2-3-4 คน/ ห้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง )
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ
 • ค่าดำน้ำชมปะการัง
 • ค่ารถพาชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.-

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น รูมเซอร์วิส , มินิบาร์ & อื่น
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

แสดงความคิดเห็น

* ชื่อ:
อีเมล์:
* รหัส:
* ความคิดเห็น:
จอง/สอบถามเพิ่มเติม โทรเลย
02-538-8676
จันทร์-เสาร์ 9:00 - 18:00